Oferta

Zakres prowadzonej działalności

Badania sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych:
+ badanie rocznych i okresowych sprawozdań,
+ badanie planów łączenia i przekształcenia Spółek,
+ sporządzanie opinii finansowych.