Strona Główna

O nas

Biuro Usług Księgowych "Bilans" w Katowicach wpisane
zostało do ewidencji Działalności Gospodarczej w dniu
10.08.1994 roku pod nr. 33768 w Urzędzie Miasta Katowice.
Działalność gospodarczą rozpoczęło od 1 września 1994 roku.

Biuro Usług Księgowych "Bilans" zostało wpisane na listę
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych w dniu 26.09.1994r. pod numerem 750
w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów w Warszawie.
Podstawą do wpisu na listę podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych była uchwała nr 124/61/95
z dnia 26.09.1995r Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Biurem kieruje biegły rewident Stanisława Ozga wpisana
na listę biegłych rewidentów pod nr. 5773 w Krajowej Izbie
Biegłych Rewidentów w Warszawie.

Biuro posiada numery identyfikacyjne:

REGON 272 235 181
NIP 954-000-89-26